Záchranné body

Traumabody

   Traumabody – seznam.pdf
   Traumabody – seznam.xls
   Traumabody město Teplice nad Metují – seznam.pdf
   Traumabody město Teplice nad Metují – seznam.xls


Body setkání pro společný zásah složek IZS

Body byly vybrány s ohledem na jejich všeobecnou znalost, celoroční dosažitelnost a pokrytí signálem mobilních sítí a radiovým signálem. Dále je zde možné zaparkovat techniku. Vybrané body se pojí k pěti významným skalním oblastem. Při složitějším zásahu s nutností koordinovat společný postup je vhodné na těchto bodech zřídit velitelské stanoviště a domluvit ústně společný postup.

BROUMOVSKÉ STĚNY – B 1, B 2, B 3, B 4

B 1. Honské sedlo „Na Pasách“

 • GPS: 50,585352N 016,243117E
 • Příjezd: odstavná plocha vedle pozemní komunikace č. 303.
 • Dosažitelnost: celoročně, OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: 100 m louka.
 • Poznámka: východisko turistické trasy na Hvězdu, Honský špičák, Laudonovy valy, Strážnou horu.
 • Mapa

B 2. Hlavňov – parkoviště u rybníka

 • GPS: 50,550033N 016,258861E
 • Příjezd: účelová pozemní komunikace Hlavňov – Suchý Důl nebo od Suchého Dolu kolem kravína.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano.
 • Poznámka: východisko tras na Hvězdu, Kovářovu rokli, Pískovou rokli, Pánovu rokli, rozcestí U sv. Václava.
 • Mapa

B 3. Slavný – záchytné parkoviště

 • GPS: 50,53815N 016,289977E
 • Příjezd: z Police nad Metují přes Suchý Důl.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano.
 • Poznámka: východisko cykloturistických cest, lezecké cíle, sruby a bivaky; Slavenská vyhlídka, Pánův kříž, Božanovský Špičák, Koruna, Signál – Junácká vyhlídka, hřebenová trasa na Hvězdu. Východisko do roklí – Zaječí, Třešňová, Hájkova, Hruškova, Liščí. V zimě lyžařské cíle.
 • Mapa

B 4. záchytné parkoviště Machovská Lhota – Řeřišný

 • GPS: 50,501028N 016,283857E
 • Příjezd: z Machova do Machovské Lhoty.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano – odstavná plocha nebo louka.
 • Poznámka: cykloturistické trasy, lezecké cíle, bivaky, v zimě lyžařské cíle; Machovský kříž, U Zabitého, V Horách, Soví Hrádek, Božanovský Špičák, Koruna, Pánův kříž, Signál.
 • Mapa

OSTAŠ – O 1

O 1. záchytné parkoviště Osada Ostaš

 • GPS: 50,557154N 016,214522E
 • Příjezd: po účelové pozemní komunikaci z křižovatky od Pěkova.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano.
 • Poznámka: východisko turistických cest a k věžím Horního a Dolního Labyrintu, Skalní bludiště, Sluj českých bratří, Kočičí hrad, z vrchu do údolí Klučanky a vrchu Hejda, bivaky. V zimě v okolí stolové hory Ostaš a Hejda lyžařské cíle.
 • Mapa

JIRÁSKOVY SKÁLY – BIŠÍK, SUPÍ SKÁLY – J 1

J 1. sedlo Váha – trauma bod č. NA 148

 • GPS: 50,575010N 016,144810E
 • Příjezd: od Teplic nad Metují po pozemní komunikaci – v zimě mohou být obtíže!!!
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: na louce v blízkosti Zámečku.
 • Poznámka: na loukách v okolí Bischofsteinu v zimě lyžařské cíle, cyklotrasa č. 4003 a č. 4036, turistické značené cesty a lezecké cíle, sruby a bivaky, východisko na Bišík, Čapí vrch, Teplické skály, Supí skály, Studnice, Janovice, Čihadlo, Solovický Dvůr, Stárkov, Mariánská kaplička, Javor, Teplice nad Metují. V zimě lyžařské cíle okolo Jiráskových skal a Teplických skal.
 • Mapa

TEPLICKÉ SKÁLY – T 1

T 1. Střmenské podhradí – parkoviště a pokladna u vstupu do skal

 • GPS: 50,594893N 016,147395E
 • Příjezd: na parkoviště z pozemní komunikace od Teplic nad Metují a od Adršpachu.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano – parkoviště.
 • Poznámka: východisko do skalního města, turistické značené cesty a okruhy – Vstupní rokle, Teplické údolí, Chrám, Sibiř, Vlčí rokle, Sedm schodů, neznačené cesty, závalové jeskyně ve Vstupní rokli – Teplická jeskyně a ve Smetanově rokli a celý systém v Teplických skalách Poseidon, neznačené stezky, lezecké cíle, sruby a bivaky, sjezdovka Kamenec, okolo skal cyklotrasy a v zimě lyžařské cíle.
 • Mapa

5. ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY – A 1

A 1. Adršpašské skály – Pískovna – vstup – pokladna / infocentrum

 • GPS: 50,615276N 016,122833E
 • Příjezd: z Teplic nad Metují nebo Horního Adršpachu odbočit z pozemní komunikace na účelovou pozemní komunikaci směr železniční stanice Adršpach a za přejezdem k infocentru.
 • Dosažitelnost: OA, SA, TA, čtyřkolka, pěšky.
 • Plocha pro vrtulník: ano.
 • Poznámka: východisko do skalního města, značené turistické okruhy – Malý okruh, Nová Partie, Starozámecký vrch – zřícenina hradu, Křížová cesta na Křížový vrch, neznačené stezky, cyklotrasy, lezecké cíle, sruby a bivaky. Okolo skal cyklotrasy a v zimě lyžařské cíle.
 • Mapa