Působení SZS v CHKO Broumovsko

je územně rozděleno na tři části:

  • Adršpašsko-teplické skály
  • Broumovské stěny
  • Ostaš

Základní údaje

Rozloha: 410 km2
Geografická orientace: 50° 28´ – 50° 40´ N, 16° 02´ – 16° 27´ E
Nadmořská výška: 350 m – 880 m (Ruprechtický špičák)

Vymezení hranic a poloha

CHKO Broumovsko zaujímá plochu 410 km2 ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji v Broumovském výběžku. Zahrnuje část náchodského okresu a východní okraj okresu Trutnov.

Nejsevernější bod území (50°40´19″ s.š., 16°14´13″ v.d.) leží na hřbetu u kóty 781 m n. m., 3 km severně od obce Vižňov.

Nejjižnější bod (50°27´52″ s.š., 16°14´43″ v.d.) nalezneme na svahu údolí, 1,5 km jihovýchodně od obce Žďárky.

Nejzápadnější bod (50°33´34″ s.š., 16°02´25″ v.d.) se nachází ve svahu v lese 3 km severozápadně od obce malé Svatoňovice.

Nejvýchodnější bod (50°34´49″ s.š., 16°26´48″ v.d.) leží na hřbetu 1,5 km jihovýchodně od kóty Homole (648,6 m n. m.).

Severní, východní a jihovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem. Vnitrostátní hranice vede od obce Žďárky přes Hronov a Zbečník k Hornímu Kostelci a dále po tzv. Panské cestě přes Odolov pod Žaltman, odkud pokračuje kolem Radvanic až ke státní hranici u Chvalče. V úseku Žďárky – Horní Kostelec – Paseka je totožná s okrajem vnitrosudetské pánve, která CHKO vyplňuje.

Maloplošná zvláště chráněná území

NPR – Národní přírodní rezervace – menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku

  • Adršpašsko-teplické skály
  • Broumovské stěny

PR – Přírodní rezervace – menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast

  • Ostaš
  • Křížová cesta

PP – Přírodní památky – přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk

  • Kočičí skály
  • Borek