Rizika pro návštěvníky skalních oblastí

 • Možnost úrazu ve skalním terénu, a to i na značených turistických stezkách.
 • Ztráta orientace a bloudění za tmy.
 • Přecenění vlastních schopností.
 • Pád z výšky nebo propadnutí se do hloubky.
 • Možnost podchlazení nebo přehřátí.

Doporučujeme

 • Noste s sebou mapu oblasti v měřítku 1:25 000 např. BROUMOVSKO KLADSKÉ POMEZÍ SEVER.
 • Pamatujte na to, že v hlubokých roklích nefungují mobilní telefony ani méně citlivé přístroje GPS a i ty opravdu kvalitní vykazují značné nepřesnosti.
 • Pohybujte se pouze po značených turistických stezkách. V případě ztráty orientace se vraťte zpět ke značce, kterou jste viděli naposledy a od ní se snažte najít další pokračování.
 • Používejte pevnou obuv a rovněž počítejte se změnou počasí.
 • V zimních měsících, v případě vyšší sněhové pokrývky, jsou méně frekventované turistické trasy fyzicky velice náročné.
 • V případě úrazu zachovejte klid, poskytněte zraněnému první pomoc, která je ve Vašich možnostech, přivolejte odbornou pomoc.
 • Nezapomeňte, že dispečeři Zdravotnické záchranné služby nebo Hasičského záchranného sboru Vám mohou poradit jak si dále počínat.
 • Pokud vlastníte „Chytrý mobilní telefon“, nainstalujte si aplikaci „Záchranka“ do svého mobilního telefonu a následně proveďte ověření Vašeho telefonního čísla. V případě události můžete využít tuto aplikaci pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka kontaktujete linku 155 a současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu.
  Aplikace obsahuje také interaktivní návod poskytování první pomoci při různých událostech.
 • V krajině jsou umístěny označníky „Traumatologické body záchrany“. Rozměrově jsou stejné jako turistické označníky.
  Body záchrany jsou označeny velkou alfanumerickou značkou a menší alfanumerickou značkou s tísňovými čísly.
  Body záchrany jsou zaměřeny a zaneseny v centrálním Geografickém informačním systému.
  Tyto body slouží ke snadnému zapamatování při pohybu v krajině a k orientaci s aktualizovanou tištěnou mapou nebo digitální mapou.
  V případě události nahlaste alfanumerickou značku bodu záchrany a přibližnou dobu chůze a směr od místa události k tomuto bodu záchrany.