Zápis výkonného výboru ze dne 2. 7. 2019

  • Výbor provedl volbu Náčelníka SZS – jednohlasně se shodl na panu Adamcovi. Jako jednatel byl zvolen pan Hlaváček. Volba byla v souladu se stanovami.
  • Pan Hlaváček informoval výbor o zaregistrování nově zvolených členů výboru na rejstříkovém soudu v Hradci Králové.
  • Výkonný výbor řešil úroveň zasahujících členů z hlediska zdravovědy a záchranářských dovedností.
  • Za oblast zdravovědy a první pomoci pověřuje člena výboru pana Bahníka organizováním odborné přípravy členů, nejlépe formou cvičení pod vedením profesionálů z našich řad.
  • Za záchranářskou část pověřuje pana Pfeifera Karla ml. organizováním praktických cvičení pod vedením profesionálních instruktorů z řad HZS. Tímto způsobem bude zajištěna shoda v postupech profesionálů a našich členů.
  • Organizací a kontrolou terénních služeb byl pověřen pan Ponomarev.
  • Na festivalu bude potřeba udělat přednášku pro lezeckou veřejnost – na starost Hlaváček, Adamec, Pfeifer ml.
  • Pomoc na festivalu – Schejbal.
  • Dne 5. 9. 2019 se v HK uskuteční v rámci dne IZS prezentace SZS s praktickou ukázkou – zajistí Adamec spolu s VV.
  • Přesměrování z adresy sweb, která je uvedena na letácích na SZSB.CZ- zajistí Škop.

Zapsal dne 2. 7. 2019 Hlaváček

Posted in pro členy.

Napsat komentář