Zápis výkonného výboru ze dne 2. 7. 2019

 • Výbor provedl volbu Náčelníka SZS – jednohlasně se shodl na panu Adamcovi. Jako jednatel byl zvolen pan Hlaváček. Volba byla v souladu se stanovami.
 • Pan Hlaváček informoval výbor o zaregistrování nově zvolených členů výboru na rejstříkovém soudu v Hradci Králové.
 • Výkonný výbor řešil úroveň zasahujících členů z hlediska zdravovědy a záchranářských dovedností.
 • Za oblast zdravovědy a první pomoci pověřuje člena výboru pana Bahníka organizováním odborné přípravy členů, nejlépe formou cvičení pod vedením profesionálů z našich řad.
 • Za záchranářskou část pověřuje pana Pfeifera Karla ml. organizováním praktických cvičení pod vedením profesionálních instruktorů z řad HZS. Tímto způsobem bude zajištěna shoda v postupech profesionálů a našich členů.
 • Organizací a kontrolou terénních služeb byl pověřen pan Ponomarev.
 • Na festivalu bude potřeba udělat přednášku pro lezeckou veřejnost – na starost Hlaváček, Adamec, Pfeifer ml.
 • Pomoc na festivalu – Schejbal.
 • Dne 5. 9. 2019 se v HK uskuteční v rámci dne IZS prezentace SZS s praktickou ukázkou – zajistí Adamec spolu s VV.
 • Přesměrování z adresy sweb, která je uvedena na letácích na SZSB.CZ- zajistí Škop.

Zapsal dne 2. 7. 2019 Hlaváček

Vybavení člena SZS pro zimní zásah a pátrání v terénu

 • skialpové vybavení nebo sněžnice
 • nesmeky
 • lékárnu s ohřevnými sáčky
 • karimatku a termobag
 • 20 m lana a delší smyčku a karabinu
 • čelovku s náhradními bateriemi
 • rezervní oblečení, které zachraňovaný jistě také ocení
 • nabitý telefon, případně powerbanku
 • mapu, GPS
 • termosku s čajem
 • energetickou tyčku
sestavil: Saifrt a Hlaváček, leden 2017